neděle 26. října 2014

...moudrá slova...


...od jedné moudré ženy...


"tak nějak mi připadá, že máme pořád tendenci mít nad svým rodičovstvím a nad tím, co děti dělají, kontrolu. Chceme znát minulost - proč se to děje a zároveň budoucnost - zajistit si, aby se to neopakovalo. To samozřejmě není vždy od věci, ale v zásadě si myslím, že často se těmito úvahami jen podvědomě chceme vzdálit od té přítomnosti, kterou prožíváme, a tím se zbytečně připravujeme o energii, která by nám pomohla tu přítomnost (třebaže nepříjemnou) ustát."

snad nevadí, že zveřejňuji, ale tady vím, že tato slova vždy najdu, jakmile je budu potřebovat připomenout

sobota 25. října 2014

...nikdy nezapomenout......a při další probdělé noci si připomínat...jak jsem včera uspávala děti...janík spí mi na prsou, mája se ještě kojí a najednou koukám, jak se jejich drobné ručky spojí na mé hrudi a usínají ruku v ruce...

pondělí 20. října 2014

...kahil gibran z knihy prorok ...o dětech...A žena, jež chovala na prsou své dítě, řekla, Promluv k nám o dětech.


A on pravil:
Vaše děti nejsou vašimi dětmi.
Jsou syny a dcerami touhy Života po sobě samém.
Procházejí vámi, ale nevycházejí z vás,
a ač jsou s vámi, přesto vám nenáleží.

Můžete jim dát svou lásku, ale nedáte jim své myšlenky,
neboť oni mají své vlastní myšlenky.
Můžete vlastnit jejich těla, ale nikoliv jejich duše,
neboť jejich duše sídlí v domě zítřku, do něhož nemůžete vstoupit, dokonce ani ve svých snech ne.
Můžete se snažit být jako oni, ale zjistíte, že je tím nepřimějete k tomu, aby vás milovali.

Neboť život nekráčí vzad, ani se nezabývá včerejškem.
Vy jste luky, z nichž jsou vaše děti jako živoucí šípy vyslány vpřed.
Lukostřelec vidí značku na cestě nekonečna a ohýbá vás svou mocnou vůlí, takže Jeho šípy vyletí vpřed hbitě a daleko.
Nechť je toto ohýbání v rukou lukostřelce všem pro radost;

neboť i když miluje šíp, jenž letí, zároveň miluje i luk, jenž je stále na místě.

...od zdeňky jordánové......o sourozenectví, věkových rozestupech, rivalitě...

...vážíte-li si sami sebe, pak budete mít tolik dětí a v takovém složení a věkových odstupech, aby to bylo pro všechny zúčastněné to nejlepší...

pátek 10. října 2014

...naše všední páteční dopoledne......dopoledne vegetíme doma, uklízíme, vaříme, tvoříme, pak zase uklízíme... 

...dnesky mája přesýpala ječné kroupy - akce započla na stole, za chvíli zapojila nádobí z kuchyňky, pak jsem musely vyluxovat...

...jan dopol naspává noc...ano je to noční tvor a já se divím, jak jsem schopna po probdělé noci přes den smysluplně fungovat...
.
..o psech až na vybraný koš většinou nevím...

...o kočce též...
pátek 3. října 2014

...zátiší jako sen......už jsem vychytala uspávání dvou dětí najednou!
...pomůcky: 

- dostatek polštářů na vypodložení Máji
- dostatek plen na utírání ubliknutýho mlíka Janíka
- a hlavně dvě prsa!


    

...dvě děti...občas mám pocit, že jednoho z nich zanedbávám...asi běžný stav maminky dvou dětí...
dopoledne, když Janík spí, tak s Májou tvoříme, nebo tedy já tvořím k uspokojení potřeby "věnuji se jí" a Mája pobíhá po bytě s kabelkami...


 kaštanová zvěř

plstěná podzimní víla